Themadag 4

Mobiliteit

Publieke ruimtes als multimodale knoop

Case study : Het Rogierplein - St-Joost-ten-Noode

Het Rogierplein is een echte multimodale knoop. De nieuwe inrichting verbindt de mobiliteitsfluxen horizontaal en vertikaal en verzekert eveneens de aanwezigheid van een "landmark" die de kleine ring markeert en de as van de Nieuwstraat met het plein verbindt.

 

  • Mobiliteit: Op welke manier kan een nieuwe inrichting beantwoorden aan de problemen inzake mobiliteit en beheer van fluxen?
  • Beheer: Op welke manier kunnen verschillende gebruikersfluxen (openbaar vervoer, zwakke weggebruikers, autoverkeer, fietsers,…) samen bestaan? Hoe worden deze fluxen boven -en ondergronds beheerd?
  • Leefmilieu: Hoe kan een beter beheer van verschillende transportmodi gebruikers aanzetten tot het gebruik van openbaar vervoer?
  • Inrichting: Op welke manier kan een intermodale knoop zich in een geheel van pleinen inschrijven? Hoe worden de boven -en ondergrond met elkaar verbonden tot een ware intermodale knoop in 3 dimensies?

Programma

09.00h – Intro ]pyblik[

09.15h – Het Rogierplein door de ogen van de ontwerper (NL/FR) Matthias Van Rossen & Karel Bruyland (XDGA)

10.15h – Between speed and stay. How mobility changes the city and how the city changes mobility (ENG) / Michel Hubert - Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B)

11.00h – Afrondend debat en inleiding van het sitebezoek

11.15h – Pauze

11.15h –Sitebezoek Rogierplein en omgeving (NL/FR) / Begeleiding Matthias Van Rossen & Karel Bruyland (XDGA) & Davide Pinto (Mobiel Brussel)

12.30h - Lunch

13.30h – Intermodaliteit binnen de projecten van Manuel De Sola Morales in Leuven en Antwerpen (NL) / Johan Cockelaere - (A33 - project ism Manuel de Sola Morales)

14.30h - Het Rogierplein door de ogen van de bouwheer (NL/FR) / Pascal Smet (Brussels Minister voor Mobiliteit) & Davide Pinto (Mobiel Brussel)

15.30h - Conclusies en Q&A

15.45h – Einde

Praktische informatie

Plaats: Auditorium SIAMU (Helihavenlaan 15, 1000 Brussel)

Datum: vrijdag 20 mei 2016

Toegang: gratis

Verplichte inschrijving