Agenda

Mei 2018

14.05.2018 - Tentoonstelling

BRUSSELS HYPERCENTRE: FROM PEDESTRIAN AREA TO URBAN PROJECT - What's next?

Finissage van de tentoonstelling BRUSSELS HYPERCENTRE: FROM PEDESTRIAN AREA TO URBAN PROJECT - What's next?

Wat is er te ontdekken? :

De resultaten van de Masterclass.
De conclusies van de thematische werkgroepen (economische activiteiten, mobiliteit en governance), die plaatsvinden in maart en april.
De conclusies van de rondleidingen van de tentoonstelling met verschillende groepen: overheidsadministratie, politici, maatschappelijk middenveld, enz.
Het onderzoek van het BSI-BCO, gepresenteerd in ons tweede Portfolio#2, met een tiental nieuwe bijdragen.

18.05.2018 - Colloquium

Inspiratiedag ‘Ruimte in beweging’

Naar meer ruimte voor beweging en kinderen in de stad

Hoe richt je de ruimte in de stad in zodat ze burgers verleidt om meer te bewegen? Hoe maak je er een prettige verblijfsruimte van voor zowel jongeren als senioren? Deze inspiratiedag richt zich o.a. naar geëngageerde burgers, adviseurs, beleidsmedewerkers, politici en experten uit domeinen zoals ruimte, jeugd, gezondheid, sociale planning, mobiliteit, groen en sport.

In de voormiddag zijn er enkele sprekers in een plenaire sessie. De workshops in de namiddag zetten de theorie om naar de praktijk.

23.05.2018 - Lezing Event -

Transitie #3 - Thema-avond  :  Publieke ruimte als doorsteek

Een doorsteek creëert een verbinding tussen plekken die voorheen los van elkaar bestonden.
Op welke manier dienen deze nieuwe passages ontworpen te worden om eveneens de gebruikers en de bestaande wijken met elkaar te verbinden?

Case studies

  • BRUSSEL: Een reeks van voetgangersbruggen en verbindingen gerealiseerd door MSA (Cage aux ours, Groene Verbinding, Sceptre, passerelle Fransman, ...)
  • EXTERN: Luchtsingel, Rotterdam - ZUS

Thema-avond 

Aan de hand van het thema transitie worden een Brussels en een buitenlands project gepresenteerd. Tijdens een afsluitend gesprek worden ze onderworpen aan de kritische blik van een expert. De focus wordt gelegd op de waargenomen en geleefde ruimte.

De thema-avonden zijn toegankelijk voor het grote publiek.

Bent u een ambtenaar binnen de Brusselse administratie?
Neem dan zeker deel aan de workshop de volgende dag!

Georganiseerd door: ]pyblik[

Lees meer

24.05.2018 - Opleinding -

Transition #3 - Opleidingsdag  :  Publieke ruimte als doorsteek

Een doorsteek creëert een verbinding tussen plekken die voorheen los van elkaar bestonden.
Op welke manier dienen deze nieuwe passages ontworpen te worden om eveneens de gebruikers en de bestaande wijken met elkaar te verbinden?

Case studies

  • BRUSSEL: Een reeks van voetgangersbruggen en verbindingen gerealiseerd door MSA (Cage aux ours, Groene Verbinding, Sceptre, passerelle Fransman, ...)
  • EXTERN: Luchtsingel, Rotterdam - ZUS

Opleidingsdag voor bouwheren uit de Brusselse administratie

De opleidingsdag vindt plaats de dag na de thema-avond en onderzoekt het thema en de Brusselse case die de avond ervoor werden gepresenteerd. 

Hier wordt de Brusselse case verder bestudeerd. Onder begeleiding van experts wordt er gewerkt aan de projectdefinitie voor het publieke ruimteproject. Hiervoor wordt de Gids voor Brusselse publieke gebruikt, een nieuw ondersteuningsmiddel voor de ontwikkeling van publieke ruimteprojecten. 

Het doel van de workshop is dubbel : 

  • De Gids leren gebruiken als middel om nieuwe publieke ruimteprojecten op te starten 
  • De visies en ervaringen rond de case en het thema met elkaar kruisen om zo een kennisplatform op te richten 

De opleidingsdagen zijn bestemd voor bouwheren van Brusselse administraties, zowel op gewestelijk als gemeentelijk niveau.  Deze zijn georganiseerd in partnerschap met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) en met de steun van Perspective.brussels.

De deelnemers aan de workshop zijn verplicht om ook de thema-avond bij te wonen!

Georganiseerd door: ]pyblik[

Lees meer

25.05.2018 —› 03.06.2018 - Event

Mai'tallurgie - Des places et vous!

Burgerfestival van Marchienne-au-Pont !

Project op initiatief van de bugers, voor de burgers met de steun van culturele, en sociale verenigingen en professionele artiesten

30.05.2018 - Lezing

Maak de stad - DUURZAME WOONMODELLEN

De stad wordt niet enkel bedacht aan de tekentafel, maar op verschillende manieren gemaakt, door steeds meer diverse spelers. De lezingenreeks 'Maak de stad' wil innovatieve, soms tegendraadse en kritische initiatieven en professionals in de kijker zetten en een platform geven om in dialoog te gaan.

DUURZAME WOONMODELLEN
Stijn Oosterlynck - Collectief Goed & Karel Lootens - Wooncoop
30.05.2018 - Lezing

CULTURE MEET-UP #36 - Kunst in de publieke ruimte

ONTMOETING VAN PROFESSIONALS IN DE CULTUUR

Brussel telt 8000 hectaren groene ruitme, zonder de pleinen, squares, trottoirs en braakliggende ruimtes mee te tellen. Een enorm speelterrein. Maar waar bevindt kunst en cultuur zich in deze publieke ruimtes? Waarom telt het Brusselse gewest zo weinig tijdelijke of blijvende kunstprojecten waar de kunst in direct contact met het publiek treedt? Waarom maken kunst, design en esthetiek zo weinig deel uit van herinrichtingsprojecten? Wat zijn de specificiteiten en bedenkingen die geactiveerd moeten worden wanneer een project opgestart wordt?

Het debat van een uur zal gevolgd worden door een uitwisseling met het publiek.

En cours

25.05.2018 —› 03.06.2018 - Event

Mai'tallurgie - Des places et vous!

Burgerfestival van Marchienne-au-Pont !

Project op initiatief van de bugers, voor de burgers met de steun van culturele, en sociale verenigingen en professionele artiesten