TRANSITIE #1 - Thema-avond

De toe-eigening van publieke ruimte

De transitie van het ene gebruik naar het andere

De herbestemming van een publieke ruimte kan aanleiding geven tot een andere toe-eigening ervan.
Hoe kunnen gebruikers voorbereid worden op deze verandering? Hoe kan men zich ervan verzekeren dat de nieuwe bestemming aangepast is aan zijn publiek?

Case studies

  • BRUSSEL: VOETGANGERSZONE BRUSSEL - SUM
  • OSLO: VOETGANGERSZONE– STAD OSLO

Thema-avond 

Aan de hand van het thema transitie worden een Brussels en een buitenlands project gepresenteerd. Tijdens een afsluitend gesprek worden ze onderworpen aan de kritische blik van een expert. De focus wordt gelegd op de waargenomen en geleefde ruimte.

De thema-avonden zijn toegankelijk voor het grote publiek.

Bent u een ambtenaar binnen de Brusselse administratie?
Neem dan zeker deel aan de workshop de volgende dag! 

Programma

Thema-avond

18h00 - Ontvangst
18h15 - Inleiding
18h30 - Ronde tafelgesprek in 3 fases

  • Presentatie van een Brusselse case gerelateerd aan het thema
    • Voetgangerszone, Stad Brussel - Livia de Bethune (Multiple) & Michel Hubert (BSI-BCO)
  • Presentatie van een buitenlandse case gerelateerd aan het thema
    • Oslo, doelstelling: de auto's uit het stadscentrum bannen – Yngvar Hegrenes (Levende Oslo)
  • Vraag -en antwoordgesprek geanimeerd door Mister Emma

20h00 - Drink 

Praktische informatie

Wanneer : 24.01.2018

Waar : perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel

Toegang : GRATIS – Inschrijvingen verplicht.
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt tot 110 deelnemers