Transitie #2 - Opleidingsdag

Tijdelijke publieke ruimte

De transitie van het ene moment naar het andere

Tijdelijke publieke ruimte wordt meer en meer ingezet in stadsprojecten.

Welke impact/rol heefT dit op de toekomstige inrichtingen? Op welke manier kan deze methodologie de transformatie van een site te beïnvloeden en de reflectie rond een permanent herinrichtingsproject input geven?

Case studies

  • BRUSSEL: WESTSTATION, MOLENBEEK - TAKTYK, ALIVE ARCHITECTURE, 51N4E
  • KEULEN: PARKSTADT - URBAN CATALYST

Opleidingsdag voor bouwheren uit de Brusselse administratie 

De opleidingsdag vindt plaats de dag na de thema-avond en onderzoekt het thema en de Brusselse case die de avond ervoor werden gepresenteerd. 

Hier wordt de Brusselse case verder bestudeerd. Onder begeleiding van experts wordt er gewerkt aan de projectdefinitie voor het publieke ruimteproject. Hiervoor wordt de Gids voor Brusselse publieke gebruikt, een nieuw ondersteuningsmiddel voor de ontwikkeling van publieke ruimteprojecten. 

Het doel van de workshop is dubbel : 

  • De Gids leren gebruiken als middel om nieuwe publieke ruimteprojecten op te starten 
  • De visies en ervaringen rond de case en het thema met elkaar kruisen om zo een kennisplatform op te richten 

De opleidingsdagen zijn bestemd voor bouwheren van Brusselse administraties, zowel op gewestelijk als gemeentelijk niveau.  Deze zijn georganiseerd in partnerschap met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) en met de steun van Perspective.brussels.

De deelnemers aan de workshop zijn verplicht om ook de thema-avond bij te wonen!

 

Programma

Opleidingsdag

09h15 - Ontvangst
09h30 - Intro case study "Weststation" - Thierry Kandjee (Taktyk), Petra Pferdmenges (Alive Architecture), Sotira Kornaropoulou (51N4E) & Juliette Duchange (perspective.brussels)
10h15 - Brainstorm in groep volgens een SWOT grid

11h15 - Pauze

11h30 Plenaire sessie: Bespreking resultaten brainstorm

12h15 - Lunch

13h00 - Intro Gids door ]pyblik[
13h30 - Lezing "Tijdelijk of transitoir?" - Pepijn Kennis (vzw Toestand), Andrea Urbina (Leefmilieu Brussel) & Frederik Serroen (BMA)
14h00 - Workshop: Verfijnen van de projectdefinitie met de input van de lezingen en de discussies in groep
15h15 – Plenaire sessie: Bespreking en presentatie van de resultaten aan de andere groepen
16h00 – Einde dag

Praktische informatie

Wanneer : 08.03.2017

Waar : perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel

Toegang : GRATIS – Inschrijvingen verplicht.
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt tot 30 deelnemers