Transition #3 - Opleidingsdag

Publieke ruimte als doorsteek

De transitie van een ruimte naar een andere

Een doorsteek creëert een verbinding tussen plekken die voorheen los van elkaar bestonden.
Op welke manier dienen deze nieuwe passages ontworpen te worden om eveneens de gebruikers en de bestaande wijken met elkaar te verbinden?

Case studies

  • BRUSSEL: Een reeks van voetgangersbruggen en verbindingen gerealiseerd door MSA (Cage aux ours, Groene Verbinding, Sceptre, passerelle Fransman, ...)
  • EXTERN: Luchtsingel, Rotterdam - ZUS

Opleidingsdag voor bouwheren uit de Brusselse administratie

De opleidingsdag vindt plaats de dag na de thema-avond en onderzoekt het thema en de Brusselse case die de avond ervoor werden gepresenteerd. 

Hier wordt de Brusselse case verder bestudeerd. Onder begeleiding van experts wordt er gewerkt aan de projectdefinitie voor het publieke ruimteproject. Hiervoor wordt de Gids voor Brusselse publieke gebruikt, een nieuw ondersteuningsmiddel voor de ontwikkeling van publieke ruimteprojecten. 

Het doel van de workshop is dubbel : 

  • De Gids leren gebruiken als middel om nieuwe publieke ruimteprojecten op te starten 
  • De visies en ervaringen rond de case en het thema met elkaar kruisen om zo een kennisplatform op te richten 

De opleidingsdagen zijn bestemd voor bouwheren van Brusselse administraties, zowel op gewestelijk als gemeentelijk niveau.  Deze zijn georganiseerd in partnerschap met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) en met de steun van Perspective.brussels.

De deelnemers aan de workshop zijn verplicht om ook de thema-avond bij te wonen!

Programma

Opleidingsdag

09h15 - Ontvangst
09h30 - Intro case study
09h50 - Brainstorm in groep volgens een SWOT grid

10h50 - Pauze

11h00 – Lezing 1: Theoretisch/sociologische blik op het thema
11h45Plenaire sessie: Bespreking resultaten brainstorm

12h15 - Lunch

13h15 - Intro Gids door ]pyblik[
13h30 - Lezing 2: Uitdiepen van de case study volgens de vragen die in de brainstorm naar voren zijn geschoven en de ambities van de Gids.
14h00 - Workshop: Verfijnen van de projectdefinitie met de input van de lezingen en de discussies in groep
15h00 – Plenaire sessie: Bespreking en presentatie van de resultaten aan de andere groepen
16h00 – Einde dag

Praktische informatie

Wanneer : 24.05.2018

Waar : perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel

Toegang : GRATIS – Inschrijvingen verplicht.
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt tot 30 deelnemers