Transitie #1 - Opleidingsdag

De toe-eigening van publieke ruimte

De transitie van het ene gebruik naar het andere

De herbestemming van een publieke ruimte kan aanleiding geven tot een andere toe-eigening ervan.
Hoe kunnen gebruikers voorbereid worden op deze verandering? Hoe kan men zich ervan verzekeren dat de nieuwe bestemming aangepast is aan zijn publiek?

Case studies

  • BRUSSEL: VOETGANGERSZONE BRUSSEL - SUM
  • OSLO: VOETGANGERSZONE– STAD OSLO

 

Opleidingsdag voor bouwheren uit de Brusselse administratie

De opleidingsdag vindt plaats de dag na de thema-avond en onderzoekt het thema en de Brusselse case die de avond ervoor werden gepresenteerd. 

Hier wordt de Brusselse case verder bestudeerd. Onder begeleiding van experts wordt er gewerkt aan de projectdefinitie voor het publieke ruimteproject. Hiervoor wordt de Gids voor Brusselse publieke gebruikt, een nieuw ondersteuningsmiddel voor de ontwikkeling van publieke ruimteprojecten. 

Het doel van de workshop is dubbel : 

  • De Gids leren gebruiken als middel om nieuwe publieke ruimteprojecten op te starten 
  • De visies en ervaringen rond de case en het thema met elkaar kruisen om zo een kennisplatform op te richten 

De opleidingsdagen zijn bestemd voor bouwheren van Brusselse administraties, zowel op gewestelijk als gemeentelijk niveau.  Deze zijn georganiseerd in partnerschap met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) en met de steun van Perspective.brussels.

De deelnemers aan de workshop zijn verplicht om ook de thema-avond bij te wonen!

Programma

Opleidingsdag
Begeleid door: Livia de Bethune (Multiple), Jan Schollaert (Stad Brussel), BSI-BCO & ]pyblik[

09h15 - Ontvangst

09h30 - Intro:
Pitch van het project van SUM voor de voetgangerszone - Livia de Bethune (Multiple) - NL/FR
Het hypercentrum en zijn ruimtelijke uitdagingen in 7 kaarten - Fabio Vanin (BSI-BCO) - FR

10h15 - Workshop 1: Brainstorm in groep volgens een SWOT grid

10h50 - Pauze

11h00 – Lezing 1: De publieke ruimte tussen plan en gebruik - Eric Corijn (BSI-BCO) - NL/FR

11h45Plenaire sessie: Bespreking resultaten brainstorm

12h15 - Lunch

13h15 - Intro Gids door ]pyblik[

13h30 - Lezing 2: Uitdiepen van de case study volgens de vragen die in de brainstorm naar voren zijn geschoven en de ambities van de Gids - Jan Schollaert (Stad Brussel) - NL/FR

14h00 - Workshop 2: Verfijnen van de projectdefinitie met de input van de lezingen en de discussies in groep

15h00 – Plenaire sessie: Bespreking en presentatie van de resultaten aan de andere groepen

16h00 – Einde dag

Praktische informatie

Wanneer : 25.01.2018

Waar : perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel

Toegang : GRATIS – Inschrijvingen verplicht.
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt tot 30 deelnemers