Sessie 6

De goede uitvoering van een project

THEORETISCHE VOORMIDDAG

Aan de hand van de reeds gerealiseerde fases voor de uitvoering van een publieke ruimteproject, zal tijdens deze sessie geanalyseerd worden op welke manier men zich er kan van verzekeren dat alle informatie, ambitie en basisdoelstellingen niet verloren gaan tijdens de realisatie van het projet. 


  • Hoe dient het projectbeheer voorzien te worden?
  • Hoe dient men te reageren tegenover onvoorziene omstandigheden tijdens de realisatie van het project?

 

 

Programma

09.00u - Onthaal en introductie door ]pyblik[

09.20u - De budgetaire noties en de projectplanning (Jacques Timmermans - Advisers)

10.20u - Pauze

10.30u - Het standpunt van een ontwerper over de goede uitvoering van een project (Benoit Moritz- MSA)

11.30u - De projectbegeleiding en de uitvoering (Eric Monami-Michaux - Mobiel Brussel)

12.30u - Einde van de theoretische voormiddag

Praktische informatie

Plaats: Sint-LuKas Brussel - Paleizenstraat 70 - 1030 Brussel

Toegang: Gratis

Inschrijving verplicht!