Sessie 7

Het projectbeheer

THEORETISCHE VOORMIDDAG

Eens het project uitgevoerd is, dient men zich ervan te verzekeren dat het project de tand des tijds zal doorstaan. Hiervoor dienen een beheersplan, de samenstelling van een opvolgingscomité, een evaluatie (en eventuele aanpassing) te worden voorzien. Tijdens deze sessie worden de verschillende manieren van beheer verder uitgediept.

  • Hoe wordt het project beheerd en opgevolgd na de uitvoering ? 
  • Hoe kan men anticiperen op zijn toe-eigening ? 

Programma

09.00u - Onthaal en introductie door ]pyblik[

09.20u - De impact van de inrichting van publieke ruimte op zijn beheer (Loïc Vandenbergh - Net Brussel) - FR

10.20u - Pauze

10.30u - Het beheer en de animatie in de publieke ruimte (Lamya Bahkat & Jennifer Segers - Leefmilieu Brussel) - FR

11.30u - Het co-beheer met bewoners (Ann Descheemaeker - BRAL) - NL

12.30u -  Einde van de theoretische voormiddag
13.30h - PRAKTISCHE NAMIDDAG, gereserveerd voor de deelnemers aan de volledige opleiding
Onder de expertise van Fabienne Lontie en Benoit Dupriez
Atelier "Jonction" geanimeerd door Boris Feron en Hans Eelens

Praktische informatie

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Toegang: Gratis

Inschrijving verplicht!