Sessie 5

De programmatie

De programmatieTijdens de theoretische voormiddag wordt in 3 lezingen het thema van de dag belicht in zijn verschillende aspecten.


Vele projecten worden geconfronteerd met een mismatch tussen het voorziene programma en het werkelijke gebruik van de plek.

Op welke manier kunnen de waarden en de uitdagingen van het project gerelateerd worden aan de beperkingen/technische mogelijkheden en de reglementeringen van het project ? Hoe kan men vooruitkijken op de logica van de toe-eigening die dikwijls geconfronteerd wordt met de productielogica ?

Op die manier dient een goed doordachte programmatie te kunnen anticiperen op het toekomstige resultaat van het project en dus zijn gebruik.PRAKTISCH

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Vrije toegang

Inschrijven verplicht!

Programma

THEORETISCHE VOORMIDDAG

09h00 Ontvangst en introductie door ]pyblik[


09h30 Het conflict tussen de programmatie en het resultaat van een project

Bernard Declève - UCL


10h30 Presentatie van "l’étude de programmation des espaces publics situés dans l’hypercentre de Molenbeek"

Benoit Moritz - ULB/MSA


11h30 De productie van publieke ruimtes in de hedendaagse stad : de actoren , de uitdagingen en de inrichtingslogica

Christian Dessouroux - IGEAT (ULB)


12h30 Vraag en antwoord


13h00 EINDE van de theoretische voormiddag


PRAKTISCHE NAMIDDAG

Opleider: Benoit Moritz - ULB/MSA

Atelier voorbehouden voor de deelnemers aan de volledige opleiding voor bouwheren