Sessie 3

De verschillende Handboeken Publieke Ruimte

De verschillende Handboeken Publieke RuimteTijdens de theoretische voormiddag wordt in 3 lezingen het thema van de dag belicht in zijn verschillende aspecten.


  • 
Voorstelling van de Verklaring voor een kwalitatieve publieke ruimte in Brussel opgemaakt door ]pyblik[
  • De praktische gids voor het ontwerp van publieke ruimtes in duurzame wijken : deze gids identificeert de verschillende toepassingen en concrete oplossingen, de operationele, pertinente en performante mogelijkheden op vlak van techniek, omgeving en economie inzake publieke ruimtes in de duurzame wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • « Beeldkwaliteitsplan(nen) » in de stad Antwerpen : Er zijn verschillende beeldkwaliteitsplannen in de stad Antwerpen. Zij dienen binnen een afgebakende zone als kader voor de inrichting van kwalitatieve publieke (groene) ruimtes.PRAKTISCH

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Vrije toegang

Inschrijven verplicht!

Programma

THEORETISCHE VOORMIDDAG

09h00 Ontvangst en introductie door ]pyblik[


09h30 De Verklaring voor een kwalitatieve publiek ruimte te Brussel

Olivier Bastin - bMa

10h30 De Praktische Gids voor het ontwerp van publieke ruimte in duurzame wijken

Pierre Vanderstraeten - UCL


11h30 Beeldkwaliteitsplan(nen) in de stad Antwerpen

Johan Pieraerts - Stad Antwerpen


12h30 Vraag en antwoord13h00 EINDE van de theoretische voormiddag


PRAKTISCHE NAMIDDAG

Opleider: Olivier Bastin (bMa)

Atelier voorbehouden voor de deelnemers aan de volledige opleiding voor bouwheren