Sessie 2

De geschiedenis, morfologie en ruimtelijke werking van Brussel

De geschiedenis, morfologie en ruimtelijke werking van BrusselTijdens de theoretische voormiddag wordt in 3 lezingen het thema van de dag belicht in zijn verschillende aspecten.


De ruimte memoriseert de geschiedenis van de stad aan de hand van soms moeilijk te begrijpen sporen.

Het kennen van de ontwikkelingslogica van een stedelijke structuur is van primordiaal belang om zijn mogelijkheden of zijn problemen te begrijpen. Een dynamische en kritische benadering van de geschiedenis is dus fundamenteel in de stadsontwikkeling.

Deze gegevens maken het mogelijk om een diagnose van de gewenste ontwikkeling te bepalen.PRAKTISCH

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Vrije toegang

Inschrijven verplicht!

Programma

THEORETISCHE VOORMIDDAG

09h00 Ontvangst en introductie door ]pyblik[


09h30 Algemene geschiedenis van Brussel en de evolutie van de typologie van publieke ruimtes

Yves Rouyet - ADT-ATO


10h30 Morfologische geschiedenis, analyse aan de hand van cartografieën van Brussel

Gery Leloutre - ULB


11h30 Groene en blauwe structuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Serge Kemperneers - IBGE/BIM


12h30 Vraag en antwoord


13h00 EINDE van de theoretische voormiddag


PRAKTISCHE NAMIDDAG

Opleider: Gery Leloutre (ULB)

Atelier voorbehouden voor de deelnemers aan de volledige opleiding voor bouwheren