Tactical Urbanism

Wat zijn de uitdagingen van publieke ruimtes in een stad die constant evolueert ?

Vandaag de dag wint het verlangen om de overgang naar een duurzame samenleving te bewerkstelligen geleidelijk aan terrein. Hierbij rijst de vraag naar de mogelijkheden en de pertinentie om flexibele publieke ruimtes te ontwikkelen. Ruimtes die tegemoet kunnen komen aan de huidige noden van de grote verscheidenheid aan gebruikers, zonder de toekomst te hypothekeren. Ruimtes die zich kunnen aanpassen aan de diverse ritmes van de stad.

 

"Tactical Urbanism" stelt een andere blik op stadsplanning, -ontwerp en -beheer voor, door te vertrekken van snelle, lichte, goedkope en dikwijls tijdelijke en zeer lokale stedelijke interventies.

 

De notie van "Tactical Urbanism" verwijst naar tactieken die men kan gebruiken om een stedelijke omgeving op een directe en efficiënte manier aan te pakken, met het oog op lange termijn verbeteringen. Of het nu gaat om het activeren van een plek, het managen van een probleemwijk, het onderzoeken van mogelijke projecten of het inrichten van een wachtplek; de actoren, de materialen, het budget, het proces en de nazorg staan centraal in de discussies die gevoerd zullen worden tijdens deze themadag.

 

 

Praktische informatie

 

Plaats: Luca School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel, Paleizenstraat 70 te 1030 Brussel

Datum: Vrijdag 16 januari 2015

Toegang: Gratis

Deze themadag is helaas volzet

 

 

Programma

Voormiddag: Theoretische uiteenzettingen

 

09.00h VERWELKOMING

 

09.30h INTRODUCTIE (NL/FR)

Een situering van “Tactical Urbanism”

Aurelie De Smet (Sint-Lucas Architectuur)

 

10.15h “ORGANISCHE GEBIEDSONTWIKKELINGEN" (NL/ENG)

Hoe flexibiliteit in stedelijke planning te bereiken?

Ad de Bondt (Urhahn)

 

11.00h PAUZE

 

11.15h “ONTWERP ALS ACTIVATOR VAN DE VERANDERLIJKE OPENBARE RUIMTE” (NL/ENG)

Van tijdelijk naar permanent

Carolien Ligtenbergh (bureau ZWIRT)

 

 

12.00h DISCUSSIE

Hoe wordt dit idee onthaald? Wat is de relevantie van deze aanpak? Wat denkt men er in de praktijk mee aan te kunnen?

Moderator: Dag Boutsen

 

12.30h LUNCH

Doorlopende tentoonstelling van "Tactical urbanism" projecten in en rond Brussel

Parckdesign 2012: Plaine X70 - OST Collective, Studio public, Tiphaine Hameau, Collectif ETC

Boerenhof Gent - Hanne Van Reusel

Parckdesign 2014: Parckfarm - Alive Architecture & Taktyk

 

Namiddag: presentatie van toepassingen in Brussel

 

14.00h DE TIJDELIJKE BEWONING IN DE WOONCODE (FR)

"Politiek pragmatisme in crisistijd of destabilisatie van het woonbeleid" 123 Logements & Thomas Dawance (Community Land Trust - Bruxelles asbl)

 

15.00h - MOESTUINENNETWERK (FR) De kracht van gedeelde groene ruimtes Fanny Pieman (Le début des haricots) & Karin Hermanus (IBGE/BIM)

 

16.00h PAUZE

 

16.15h DISCUSSIE Moderatoren: Dag Boutsen/ Hanne Van Reusel / Aurelie De Smet

 

17.00h EINDE VAN DE DAG

 

Deze themadag zal vormgegeven worden door de leden van Departement Architectuur (KU Leuven, Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas (@LUCA)) in samenwerking met LOUISE (Faculté d’architecture van de ULB), COSMOPOLIS (Faculteit van Wetenschappen – Departement geografie van de VUB) en CREAT (Faculté LOCI van de UCL).