Voetgangers in de publieke ruimte

De culturele benadering van voetgangers in de publieke ruimte

Hoe ervaren voetgangers hun verplaatsingen in de publieke ruimte en wat zijn de verschillende culturele parameters die hun perceptie beïnvloeden?

De culturele benadering van voetgangers in de publieke ruimte


Voetgangers komen hoe langer hoe meer onder de aandacht binnen de inrichting van publieke ruimte. Ze worden beschouwd als volwaardige actoren van de zachte mobiliteit. Vandaag de dag worden er in de grote steden voetgangersplannen uitgewerkt om het wandelen als dagelijkse verplaatsingsmodus te promoten. Deze dagelijkse verplaatsingen zijn eigen aan eenieder en leiden onder invloed van verschillende parameters tot individuele toe-eigeningen van de publieke ruimte.


Aan de hand van verschillende analysepunten (historisch, zintuigelijk, technisch, etnografisch) en een voorbeeldproject uit het buitenland zal deze themadag onderzoeken op welke manier voetgangers investeren in stedelijke ruimte


 

 

Praktische informatie

Plaats: CIVA - Kluisstraat 55 - 1050 Elsene

Datum: Vrijdag 27 juni 2014

Toegang: Gratis

Deze themadag is helaas volzet.

Graag verwelkomen we U op een van de volgende themadagen van ]pyblik[: 10/10/14 - Stad en veiligheid * 28/11/14 - Co-productie * 16/01/15 - Tactical Urbanism

 

Programma

9h00 ONTVANGST en INTRODUCTIE - ]pyblik[


9h15 HISTORISCHE BENADERING (FR)

"Een historische benadering van de voetganger in de publieke ruimte"

Christophe Loir, ULB


10h15 TECHNISCHE BENADERING ENG)

"People, Movement & Public Space, are there differences in Walking Behaviour between differents European countries"

Stefan Van der Spek


11h15 SENSORIELE BENADERING (NL)

"Hoe klinkt de stad - ervaring vanuit Tuned City Brussels"

Julia Eckhardt - Q-O2


12h15 LUNCH


13h15 ETNOGRAFISCHE BENADERING (FR)

"Brussel op ooghoogte of hoe de diversiteit zich inschrijft in het stedelijke landschap"

Giulletta Laki


14h15 VOORBEELD VAN ELDERS (FR)

"De voetganger in Lyon, realisaties en prospecties"

Bernard lensel


15h15 PAUSE


15h45 DEBAT


16H45 EINDE VAN DE DAG

 


 

In samenwerking met Mobiel Brussel en hun colloquium rond voetgangers (donderdag 19 juni 2014). Deze wordt georganiseerd door de leden van LOUISE (Faculté d’architecture van de ULB) in samenwerking met Departement Architectuur (KU Leuven, Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas (@LUCA)), COSMOPOLIS (Faculteit van Wetenschappen – Departement geografie van de VUB) en CREAT (Faculté LOCI van de UCL).