PARTICIPATIEVE WORKSHOP. Alle wegen leiden naar Haren #2

28.06.2018

Op 22 maart hield de Stad Brussel een eerste workshop om uw mening te geven over de inventaris van de voetwegen en paden in Haren. Het doel was om tot een coherent en harmonieus padennetwerk te komen. ​​De dienst Stedenbouw nodigt iedereen uit voor een 2de participatieve workshop op 28 juni.

Na een korte presentatie van de resultaten van de eerste workshop, wordt u uitgenodigd om de verbindingen te identificeren die voor u het meest relevant lijken. De verbindingen zullen zowel de actieve mobiliteit aanmoedigen als locaties promoten die aanzetten tot wandelen en het landschap in Haren valoriseren. Uw bijdrage heeft tot doel de bestaande paden in een coherent (voetgangers)netwerk in te schrijven. Dat moet de verbindingen voor voetgangers en fietsers verbeteren en de continuïteit van de paden waarborgen.