North District, next step?

26.06.2018

Perspective.brussels, LabNorth en BMA nodigen u uit op het seminarie ‘North District, next step?’ op dinsdag 26 juni om 19u00 op de 23ste verdieping van het WTC I-gebouw. De presentatie van drie hedendaagse stedenbouwkundige projecten door buitenlandse experten biedt de kans om met een frisse blik naar de uitdagingen in de Noordwijk te kijken.
De volgende thema’s zullen o.a. aan bod komen: governance, functiemenging, de activering van de straat en het publiek domein, de transitie naar gebouwen voor diverse gebruikers. En er zal ook bijzonder aandacht zijn voor de korte termijn om zo acties te bepalen die vandaag al de transformatie van de wijk verder op gang kunne brengen.
 
Presentaties:

  • projecten ‘Sloterdijk en Amstel III - Amsterdam’, door Ellen Nieuweboer, Opdrachtgever Ontwikkeling Werkgebieden bij de gemeente Amsterdam
  • project ‘Werkstadt - Zürich’, door Tabea Michaelis en Ben Pohl , stadsplanners en  partners bij Denkstatt Bazel
  • project ‘Groundcontrol – Paris’ door Charlotte Girerd, Directeur Projecten en Ontwikkeling, SNCF Vastgoed – communicatie / veranderingsmanagement 

De voertaal voor het seminarie is het Engels.
Inleiding: Pierre Lemaire -Perspective
Matiging: Kristiaan Borret –BMA