CULTURE MEET-UP #36 - Kunst in de publieke ruimte

30.05.2018

ONTMOETING VAN PROFESSIONALS IN DE CULTUUR

Brussel telt 8000 hectaren groene ruitme, zonder de pleinen, squares, trottoirs en braakliggende ruimtes mee te tellen. Een enorm speelterrein. Maar waar bevindt kunst en cultuur zich in deze publieke ruimtes? Waarom telt het Brusselse gewest zo weinig tijdelijke of blijvende kunstprojecten waar de kunst in direct contact met het publiek treedt? Waarom maken kunst, design en esthetiek zo weinig deel uit van herinrichtingsprojecten? Wat zijn de specificiteiten en bedenkingen die geactiveerd moeten worden wanneer een project opgestart wordt?

Het debat van een uur zal gevolgd worden door een uitwisseling met het publiek.