Thema-ontmoeting 1

Smart Cities en publieke ruimte

Smart Cities en publieke ruimte

Ontwerpers, stedenbouwkundigen en beslissende instanties gebruiken steeds meer het begrip "Smart City"  om stedelijke ruimtes in beweging te karakteriseren. Om beter te begrijpen wat er nu juist bedoeld wordt met een Smart City en wat de uitdagingen zijn voor publieke ruimtes, organiseren ]pyblik[ en Perspective.Brussels een thema-ontmoeting rond dit onderwerp. Voorbeelden, vergelijkingen en debat staan op de agenda.

  • Welke visie en strategie heeft het Brussels Gewest om zijn Smart City te realiseren?
  • Wat is de plaats en de rol van de publieke ruimte en zijn gebruikers in een Smart City?
  • Op welke manier kan de burger via deze nieuwe technoloische middelen betrokken worden bij de virtuele structuur van publieke ruimtes?

Programma

09.00u: Onthaal en introductie door ]pyblik[ & Perspective.Brussels

09.15h: De Smart City in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Céline Vanderborght, Smart City Manager Bruxelles (FR)

10.00u: Ghent, (smart) City of People - Karl-Filip Coenegrachts, strategisch coordinator, stad Gent (NL)

10.45u: Pauze

11.00u: Smart Tool 1: Fix My Street - Thierry Varet, Mobiel Brussel (FR)

11.30u: Smart Tool 2 : Atrium.lab : Living Smart Retail City - Solenne Romagni, Atrium (FR)

12.00u: Debat: Wordt de stad "smarter"? - Frederik Serroen & Yves Rouyet, Perspective.brussels (FR/NL)

12.30u: Lunch met projectie van de film “Les villes intelligentes

Praktische informatie

Plaats: Perspective.Brussels - Naamsestraat 59 - 1000 Brussel

Datum:  donderdag 1 juni 2017

Vrije toegang - Verplichte inschrijving