Team

Stephanie Van Doosselaere

Architect, studeerde in 2009 af aan l'ISACF La Cambre. Van september 2009 tot september 2012 werkt ze in het architectenbureau AIUD. Van oktober 2012 tot mei 2014 werkte ze bij La Maison de l'Urbanisme te Luik en voor Europan België.

Stephanie is coördinatrice van ]pyblik[ sinds 2011.

Stephanie is een toegewijde en geëngageerde voetganger.

 

Annelies Kums

Architect, studeerde in 2006 af aan Sint-Lucas architectuur. Van juli 2007 tot april 2014 werkte ze in het bureau l’Escaut Architectures.

Annelies is coördinatrice van ]pyblik[ sinds 2011.

Annelies is een ervaren fietser doorheen de Brusselse jungle.

 

Wetenschappelijk comité

Benoit Moritz

Benoit Moritz reliaseerde studies en stedenbouwkundige projecten in Brussel, Wallonië en in Frankrijk, in Parijs.
Hij is ook docent aan de ULB, belast met de lessen stedenbouw aan de nieuwe Faculté d’Architecture La Cambre-Horta. Zijn onderzoeken leggen zich toe op de de dynamiek van stedenbouwkundige projecten die zich vandaag in de Belgische steden afspelen en het spel van actoren die hieraan gelinkt zijn.

Benoit houdt ervan om buslijn 38 richting het centrum te nemen, waarbij het traject dikwijls een eigen bedding heeft.

 

Michael Ryckewaert

Michael Ryckewaert is docent stedenbouw aan de Vrije Universiteit Brussel en onderzoeker aan het Departement Architectuur van de KU Leuven. Hij doceert stedenbouwgeschiedenis en -theorie en ontwerpateliers in de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (STeR*) van de VUB en doet onderzoek naar stedelijke ontwikkeling en wonen bij COSMOPOLIS Centre for urban research. Michael Ryckewaert is ook verbonden aan het Steunpunt Wonen. Hij publiceerde onder meer over sociale woningbouw, stedelijke woonprojecten, woon- en ruimtelijk beleid en de recente stedenbouwgeschiedenis van België.

Michael houdt van publieke ruimte waar het goed fietsen is.

 

Dag Boutsen

Dag Boutsen is architect en decaan van de Faculteit Architectuur van de KU Leuven. Participatieve processen liggen hem nauw aan het hart. Als architect heeft hij gedurende meer dan twintig jaren samen met Lucien Kroll gewerkt, meestal aan woningbouwprojecten en scholen in Nederland en in Frankrijk. De deeltijdse actieve passie voor onderwijs is sinds 2009 helemaal getransformeerd naar onderzoek en onderwijsbeleid. Ook het project van de transformatie van Sint-Lucas Architectuur (Brussel-Gent) naar de vijftiende faculteit van de KU Leuven gaat gepaard met de creatie van draagvlakken op basis van vertrouwen.

Dag houdt (niet altijd) van Brussel.

 

Pierre Vanderstraeten

Als socioloog, architect en stedenbouwkundige geeft Pierre Vanderstraeten les, staat hij in de praktijk en leidt hij onderzoeken binnen het interdisciplinaire veld op de kruising van deze domeinen in Brussel en in het Waalse Gewest. Hij geeft les en coordineert onderzoeken aan de UCL, Faculteit Architectuur, Bouwkunde en Stedenbouw LOCI, evenals aan de ISURU.

 

Voormalige medewerkers

Roland Piffet

Architect, studeerde in in 1998 af aan Sint-Lucas architectuur.

Roland was coördinator van ]pyblik[ van 2009 tot 2013.

 

Philippe De Clerck

Architect en onderzoeker voor het Laboratory on Urbanism, Infrastructure and Ecologies (LoUIsE) van de ULB, studeerde in 2011 af aan de Faculté d'Architecture La Cambre-Horta (ULB).

Philippe stond in voor het steunpunt ]pyblik[ van 2012 tot 2013.

 

Noémie Benoit

Ingenieur-architect, studeerde in 2011 af aan TU Delft met specialisatie in duurzame ontwikkeling. Noémie was opdrachtverantwoordelijke van ]pyblik[ in 2013.

 

Sabine Guisse

Architect, studeerde af in 2005 aan de ISACF La Cambre.

Sabine was opdrachtverantwoordelijke van ]pyblik[ van 2012 tot 2013

 

Christine Roels

Architect, studeerde in 2009 af aan l'ISACF La Cambre.

Christine stond in voor het steunpunt ]pyblik[ in 2011.

 

Marie Couteaux

Architect, studeerde in 2001 af aan Sint-Lucas architectuur.

Marie stond in voor het steunpunt ]pyblik[ van 2009 tot 2010.

 

Chantal Vanoeteren

Stedenbouwkundige (ULB) en master in Management (ICHEC)

Betrokken bij de coördinatie van ]pyblik[ 2008-2010