Opleiding Adviseur Publieke Ruimte (2015/16)

Een belangrijk instrument ter ondersteuning van kwalitatieve publieke ruimte in Brussel

De Adviseur Publieke Ruimte zal het referentiepunt worden voor alle vragen rond publieke ruimte binnen de gemeentes en administraties.
In 8 etappes zal de opleiding de bouwheren ondersteunen in een proces dat de kwaliteit van de publieke ruimte ondersteunt.
Elke deelnemer dient bij de start van de opleiding een publieke ruimteproject voor te stellen waar hij/zij op werkt binnen zijn dienst of administratie.

 

Gericht op beambten van de Brusselse Overheidsdiensten

De tweetalige opleiding is gratis en richt zich tot beambten van de Brusselse Overheidsdiensten, zowel op gewestelijk als op gemeentelijk niveau.
De opleiding wordt in partnerschap met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) georganiseerd en de deelnemers bekomen op het eind van de opleiding de titel "Adviseur Publieke Ruimte".

 

Theorie en praktijk wisselen elkaar af

Theoretische voormiddagen worden hier gecombineerd met de toepassing ervan tijdens praktische discussienamiddagen. De verschillende sessies worden begeleid door experts.
Het grote publiek kan vrijblijvend de theoretische voormiddagen naar hun keuze volgen. De voormiddagen zijn opgebouwd uit 3 lezingen van experts in de thematiek van de desbetreffende sessie, na elke presentatie is het mogelijk vragen te stellen.