Open Oproep, Handleiding voor de publieke bouwheer

Team Vlaams Bouwmeester, Team Vlaams Bouwmeester

Team Vlaams Bouwmeester., 0000

Recommandé par Anne Malliet

Lors de la session Formation CEP Les aspects techniques du cahier des charges

Thèmes:

Vlaanderen streeft naar een excellente architectuurpraktijk en een voorbeeldig publiek bouwheerschap. De Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers is sinds 2000 een uniek instrument gebleken om die waarden en ambities op het terrein waar te maken.