Moderne leegte

van Winkel, Camiel

SUN, 1999
ISBN 9789061686859
Type d’ouvrage: Livre

Recommandé par Karel Bruyland

Lors de la session Journée thématique Mobilité

Thèmes:

Dit boek traceert het virus van de moderne leegte vanaf de jaren vijftig, toen in de Nederlandse architectuur en stedenbouw de ruimtelijke principes van het modernisme-zonder hun utopische lading-algemeen werden toegepast, naar de jaren zestig, toen kunstenaars beseften dat zij de rechtvaardiging van hun werk niet langer in hun persoonlijkheid maar uitsluitend in een publieke en institutionele context konden zoeken; en vervolgens naar de huidige situatie, waarin de metafysische leegte van het cultuurlandschap steeds opnieuw als argument dient om kunstenaars opdrachten te verstrekken voor kunst in de openbare ruimte.

Moderne leegte is een essayistisch boek waarin cultuurhistorische analyses uitmonden in een polemische stellingname.