Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom

CROW, CROW

CROW, 2012
ISBN 978 90 6628 612 2

Recommandé par Dries Beys

Lors de la session Journée thématique Gestion

Thèmes:

In de ASVV is alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom gebundeld: van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering, en van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. De informatie is overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken.