Agenda

Mars 2018

07.03.2018 - Conférence Événement -

Transition #2 - Soirée thématique  :  Espaces publics temporaires

Les espaces publics temporaires, transitoires sont de plus en plus présents dans les aménagements urbains.
Quelle impact/rôle, cette démarche de planification a-t-elle sur les aménagements futurs? Comment permet-elle d’appréhender les transformations d’un site et de nourrir la réflexion autour d’un projet de réaménagement permanent ?

Cas d'étude

  • BRUXELLES : GARE DE L’OUEST, MOLENBEEK - Thierry Kandjee (Taktyk), Petra Pferdmengas (Alive Architecture), Sotiria Kornaropoulou (51N4E) & Juliette Duchange (perspective.brussels)
  • COLOGNE : PARKSTADT - Klaus Overmeyer (Urban Catalyst - Berlin)

Soirée thématique

Des cas aussi bien bruxellois qu’étrangers y sont présentés au travers du thème ‘transition’. Les deux projets sont ensuite confrontés lors d’une discussion. Le focus principal est mis sur l’espace perçu et vécu.

Les soirées thématiques sont ouvertes au grand public. 

Vous êtes agents des Administrations et Services bruxellois?
Ne manquez pas la journée de formation qui se déroule le lendemain

Organisé par: ]pyblik[

En savoir plus

08.03.2018 - Formation -

Transition #2 - Journée de formation  :  Espaces publics temporaires

Les espaces publics temporaires, transitoires sont de plus en plus présents dans les aménagements urbains.
Quelle impact/rôle, cette démarche de planification a-t-elle sur les aménagements futurs? Comment permet-elle d’appréhender les transformation d’un site et de nourrir la réflexion autour d’un projet de réaménagement permanent ?

Cas d'étude

  • BRUXELLES : GARE DE L’OUEST, MOLENBEEK - TAKTYK, ALIVE ARCHITECTURE, 51N4E
  • BERLIN : PARKSTADT - URBAN CATALYST

 

Journée de formation dédiée aux agents des Administrations et Services bruxellois

La journée de formation se tient le lendemain de la soirée thématique. Chaque journée de formation aborde le thème et le cas d’étude bruxellois présentés la vielle. 

A l’aide du cas d’étude, la thématique sera soumise au regard critique des participants lors des workshops. Le Guide des espaces public bruxellois y est utilisé comme outils, afin de tester son contenu et d’augmenter sa visibilité. 

L’objectif du workshop est double : 

  • Faire connaître le Guide comme outil pour la mise en place d’un projet d’espace public 
  • Croiser les regards et les expériences sur le cas d’étude et la thématique pour constituer une plateforme de connaissance. 

Les journées sont accompagnées par des experts qui alimentent la journée par des présentations afin d’approfondir la réflexion et les séances de workshop. Les experts viennent de différents horizons afin de croiser les regards et les expériences : théorique, sociologique, de conception, administrative, … 

Les journées de formation sont dédiées aux agents des Administrations et Services bruxellois tant régionaux que communaux. Elles sont organisées en partenariat avec l’Ecole Régionale d’Administration Publique, ERAP et avec le soutien de Perspective.brussels. 

Les participants de la formation, sont obligés de suivre la soirée thématique qui se déroule la veille!

Organisé par: ]pyblik[

En savoir plus

12.03.2018 - Événement

Film. Citizen Jane: Battle for the City

Aan de vooravond van het Congres Publieke Ruimte, organiseren het Netwerk Duurzame Mobiliteit en Infopunt Publieke Ruimte een vertoning van de film ‘Citizen Jane: Battle for the City’. Jane Jacobs was een urbaniste en activiste die in haar artikels en boeken een nieuwe visie schetste over hoe steden functioneren, evolueren en soms gewoon mislukken. We kunnen haar gerust de peetmoeder van de moderne stadsplanning noemen nu de meeste van haar ideeën gemeengoed zijn bij architecten en stadsplanners. In 2016 verscheen een documentaire over haar leven en de heroïsche strijd die ze voerde met Robert Moses. Achteraf vindt een debat met een multidisciplinair panel plaats, gevolgd door een drink.

13.03.2018 - Colloque Événement

Congres et Forum Espace Public

Une journée remplie d'inspriation pour tous ceux qui s'occupent de l'epsace public!

Lieu: Gent

Organisé par: Infopunt Publieke Ruimte

20.03.2018 - Colloque Excursion

Masterclass. Duurzaam ontwerpen van groene ruimten

Duurzaam ontwerp van groene ruimten kan verschillende vormen aannemen: van kleinschalige parkjes in woonwijken tot het versterken van blauwgroene netwerken of de integratie van een lokale groenvisie in nieuwe ontwikkelingen.
De schaal, context, doelgroep en historiek van de site zullen voor een groot stuk de aanpak en het ontwerp bepalen. Maar ook specifieke kenmerken en wensen zoals licht en donkerte, stilte en geluid, bodem en reliëf en vegetatie en beplanting maken een ontwerp uniek. Duurzaam ontwerpen is tot slot ontwerpen met aandacht voor klimaatadaptatie, voor netwerken en kringlopen, voor biodiversiteit, en betrokkenheid en engagement.

Voor ontwerpers, groenbeheerders, ecologen en andere projectpartners

De masterclass ‘Duurzaam ontwerp van groene ruimte’ biedt ontwerpers bijkomende inzichten in ontwerp & beheer van groene ruimten en instrumenten om ze te ontwikkelen en te handhaven. Voor groenbeheerders, ecologen en andere projectpartners biedt de vijfdaagse vormingsreeks de mogelijkheid om inzicht te verwerven in hoe ontwerp een hefboom kan zijn voor de ontwikkeling van kwalitatieve groene ruimten. En hoe dat samenhangt met inrichting en beheer.

28.03.2018 - Colloque

Maak de stad - GEDEELD GOED

De stad wordt niet enkel bedacht aan de tekentafel, maar op verschillende manieren gemaakt, door steeds meer diverse spelers. De lezingenreeks 'Maak de stad' wil innovatieve, soms tegendraadse en kritische initiatieven en professionals in de kijker zetten en een platform geven om in dialoog te gaan.

GEDEELD GOED

Steven Ceuppens - Samen voor de theatergarage & Michel Bauwens - P2P Foundation