Agenda

Octobre 2017

02.10.2017 - Colloque

Journée d'étude 'Environs scholaires 2.0'

Le lundi 2 octobre, Infopunt Publieke Ruimte organisent en collaboration avec le Octopusplan, la ville de Leuven et la province de Brabant Flamand une journée d'étude "Environs scholaires 2.0". 

03.10.2017 - Excursion

L'ABC des plaines de jeu Bruxelles

Est-ce que dans vos activités professionels vous êtes occupé avec les espaces ou les opportunités de jeu? Est-ce que vous êtes impliqué dans la planification, la conception ou la gestion des lieux qui sont fortement utilisés par les enfants et les jeunes?

Du coup, cette formation interactive peut vous interesser! Durant une journée, vous êtes amenés à visiter des différentes plaines de jeu à Bruxelles. 

Lieu: Brussel/Bruxelles

Organisé par: Kind & Samenleving

Toutes les informations sur le site de notre partenaire

05.10.2017 - Colloque Formation

Stadsrand in verandering

Tijdens twee studienamiddagen (30 mei Oostende en 5 oktober Hasselt) stellen Infopunt Publieke Ruimte en VRP scherp op de stadsrand.  Beide dagen -  met een gelijkaardig programma maar regionaal verschillende cases - geven de deelnemers inzicht in de structurerende rol en de verschillende schaalniveaus van publieke ruimte in een randstedelijke omgeving. 

In het licht van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zullen stadsranden de komende jaren nadrukkelijker onder de aandacht van het beleid komen. Keuzes tussen verdichting en behoud van open ruimte worden in de rand op het scherp van de snee gemaakt. Algemene ruimtelijke principes kennen hier een concrete uitwerking op microniveau. Zo wordt het begrip ‘stadspark’ bijvoorbeeld volop geherdefinieerd waarbij ook randstedelijke open ruimte in het vizier komt als multifunctionele groene ruimte. Een autoluw beleid in stadscentra heeft consequenties voor de mobiliteit in de stadsrand en dus ook voor de inrichting van de openbare ruimte. Nieuwe huisvestingsvoorzieningen vereisen een kwaliteitsvolle woonomgeving die beantwoordt aan de toenemende behoefte om op korte afstand te kunnen werken, ontspannen en winkelen. Elke ruimtelijke keuze en ingreep moet bovendien worden gemaakt in functie van een veranderend klimaat. De inrichting van de publieke ruimte draagt bij tot een meer heldere structuur en een sterkere identiteit in de stadsrandgebieden.

21.10.2017 —› 22.10.2017 - Événement Excursion

20 ans de rénovation à Schaerbeek

20 ans de rénovation urbaine à Schaerbeek, ça se fête !
Pour marquer l’évènement, Renovas vous invitons à venir profiter d’un parcours en bus anglais qui sillonnera la commune et vous fera découvrir les différentes rénovations sous un angle décalé et inattendu. Vous pourrez également vous arrêter dans un des 8 lieux de fête et, entre autres surprises, déguster un gâteau… d’anniversaire.